عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و ارائه راهکار‌ها ، مطالعه موردی شهر زنجان

3,000 تومان

عوامل مؤثر بر الگوي مصرف آب و ارائه راهكار‌ها ، مطالعه موردي شهر زنجان

شهر زنجان و بحران آب

کاهش یک سوم سطح منابع آبی استان زنجان

منابع آب شرب شهر زنجان

اجزای مصرف خانگی آب

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 15

توضیحات

عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و ارائه راهکار‌ها ، مطالعه موردی شهر زنجان

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شهر زنجان و بحران آب

کاهش یک سوم سطح منابع آبی استان زنجان

منابع آب شرب شهر زنجان

اجزای مصرف خانگی آب

روش تحقیق و جمع آوری داده

روش نمونه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها

بحث و نتیجه گیری

نتایج

راهکارها و پیشنهادها

جدول اطلاعات کلی وضعیت منابع آب استان زنجان و مقایسه با کل کشور

الگوی مصرف بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب

تشکر و قدردانی

منابع

چکیده:

آب یکی از اساسی ترین عناصر زیست است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزلۀ عامل تمدن شناخته شده است، به طوری که همواره مورد احترام جوامع بوده و رودخانه‌های مختلف در سراسر جهان، نزد جمعیتهای ساکن در آن نواحی اهمیت زیادی داشته و مورد تقدّس بوده است.

رشد جمعیت، گسترش شهر نشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و صنایع سبب افزایش تقاضای آب شده است . با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی توجه به فاکتورهای مؤثر بر میزان مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف از جمله مصرف خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. جمعیت شهرزنجان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۴۸۶۴۹۵ نفر در کنار مسائلی چون وضعیت اقلیمی و کاهش نزولات جوی با کمبود آب روبرو است. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و میزان آگاهی مردم در مصرف بهینه آب تعیین گردید. این تحقیق به روش بررسی پرسشنامه‌ای و مصاحبه حضوری درشهر زنجان انجام شد . نمونه برداری به روش سیستماتیک – تصادفی و با توجه به دو گروه مصرف کنندگان بالاتر و پایین تر از الگوی مصرف در مناطق مختلف صورت گرفت . سپس داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار های آماری تجزیه و تحلیل گردید . نتایج نشان می دهد که حدود ۷۴ درصد از مشترکین تا ۲۰ مترمکعب در ماه و حدود ۲۴ درصد آنان بین ۲۰ تا بیش از ۶۰ مترمکعب در ماه مصرف دارند . سطح تحصیلات و جایگاه شغلی سرپرست خا نوارها همچنین قیمت آب و تغییرات فصلی در میزان مصرف آب تأثیر دارد .بیشترین مصرف آب در ابتدا مربوط به فعالیتهای آشپزی – شستشوی ظروف و لباس سپس استحمام می باشد بقیه فعالیتها در رتبه های بعدی قرار می گیرند . تمایل مصرف کنندگان برای کاهش مصرف آب برحسب اولویت انتخاب آنان مربوط به فعالیتهای شستشوی ماشین و حیاط – آبیاری باغچه – حمام – سپس آشپزی و شستشوی ظروف و لباس می باشد. همچنین بر اساس نظر سنجی صورت گرفته راهکارهای بهینه سازی مصرف خانگی آب به ترتیب مربوط به بخشهای فرهنگ سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی، بهبود و اصلاح وسایل انتقال آب، تشویق و تنبیه مشترکین و افزایش قیمت می باشد.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۵

 

کلمات کلیدی: الگوی مصرف آب ، عوامل اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی، آب ، زنجان

 

لطفا برای مشاهده متن کامل تحقیق عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و ارائه راهکار‌ها ، مطالعه موردی شهر زنجان محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان