فایل پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)

شناسه محصول: b83a95461977 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)

فایل پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)

پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)
فرما فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
بخشی از متن
رضا پرسید:«کربلا کجاست؟ خیلی دور است».
عماد گفت:«کربلا در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد. هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به عراق سفر کرد. ما از راه هوایی یعنی با هواپیما می رویم.»
رضا با هیجان گفت:«پس به یک کشور دیگر می روی؟» و عماد با خوشحالی جواب داد:«بله … امّا قبل از سفر…

فایل پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)

پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)
فرما فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
بخشی از متن
رضا پرسید:«کربلا کجاست؟ خیلی دور است».
عماد گفت:«کربلا در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد. هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به عراق سفر کرد. ما از راه هوایی یعنی با هواپیما می رویم.»
رضا با هیجان گفت:«پس به یک کشور دیگر می روی؟» و عماد با خوشحالی جواب داد:«بله … امّا قبل از سفر…

فایل پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)

پاورپوینت درس۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(۱)
فرما فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
بخشی از متن
رضا پرسید:«کربلا کجاست؟ خیلی دور است».
عماد گفت:«کربلا در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد. هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به عراق سفر کرد. ما از راه هوایی یعنی با هواپیما می رویم.»
رضا با هیجان گفت:«پس به یک کشور دیگر می روی؟» و عماد با خوشحالی جواب داد:«بله … امّا قبل از سفر…

سایر رشته های فنی مهندسی