فایل پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

شناسه محصول: b3065290d007 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

فایل پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با علل حمله نظامی عراق به ایران و چگونگی سقوط خرمشهر آشنا می شوند .
×
×با آزاد سازی خرمشهر و فداکاری های رزمندگان در ۸سال دفاع مقدس آشنا می شوند .
×
× زمان ، تداوم و تغییر
 
×مکان و فضا
 
×فرهنگ و هویت
×
×نظام اجتماعی
چگونگی آغاز جنگ تحمیلی :
در ۳۱ شهریور ۵۹ حمله های هوایی و زمینی ارتش عراق به…

فایل پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با علل حمله نظامی عراق به ایران و چگونگی سقوط خرمشهر آشنا می شوند .
×
×با آزاد سازی خرمشهر و فداکاری های رزمندگان در ۸سال دفاع مقدس آشنا می شوند .
×
× زمان ، تداوم و تغییر
 
×مکان و فضا
 
×فرهنگ و هویت
×
×نظام اجتماعی
چگونگی آغاز جنگ تحمیلی :
در ۳۱ شهریور ۵۹ حمله های هوایی و زمینی ارتش عراق به…

فایل پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر

دانلود پاورپوینت در مورد آزادی خرمشهر
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با علل حمله نظامی عراق به ایران و چگونگی سقوط خرمشهر آشنا می شوند .
×
×با آزاد سازی خرمشهر و فداکاری های رزمندگان در ۸سال دفاع مقدس آشنا می شوند .
×
× زمان ، تداوم و تغییر
 
×مکان و فضا
 
×فرهنگ و هویت
×
×نظام اجتماعی
چگونگی آغاز جنگ تحمیلی :
در ۳۱ شهریور ۵۹ حمله های هوایی و زمینی ارتش عراق به…

سایر رشته های فنی مهندسی