فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)

شناسه محصول: 61ea8833d2af دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)

فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)

دانلود پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۷
 
 
 
 
فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند.

صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.

 
اول شخص مفرد شنیدم اول شخص جمع شنیدیم
دوم شخص مفرد شنیدی دوم شخص جمع شنیدید
سوم شخص مفرد شنید سوم شخص جمع شنیدند
 
 …

فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)

دانلود پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۷
 
 
 
 
فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند.

صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.

 
اول شخص مفرد شنیدم اول شخص جمع شنیدیم
دوم شخص مفرد شنیدی دوم شخص جمع شنیدید
سوم شخص مفرد شنید سوم شخص جمع شنیدند
 
 …

فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)

دانلود پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۷
 
 
 
 
فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند.

صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.

 
اول شخص مفرد شنیدم اول شخص جمع شنیدیم
دوم شخص مفرد شنیدی دوم شخص جمع شنیدید
سوم شخص مفرد شنید سوم شخص جمع شنیدند
 
 …

سایر رشته های فنی مهندسی