فایل پاورپوینت در مورد پادماده

شناسه محصول: a514382693e5 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت در مورد پادماده

فایل پاورپوینت در مورد پادماده

پاورپوینت در مورد پادماده
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
 
 
تاریخچه اتم
نظریه های یونانیان باستان
۱۸۹۷: مدل کیک کشمشی تامسون
۱۹۱۱: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او…

فایل پاورپوینت در مورد پادماده

پاورپوینت در مورد پادماده
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
 
 
تاریخچه اتم
نظریه های یونانیان باستان
۱۸۹۷: مدل کیک کشمشی تامسون
۱۹۱۱: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او…

فایل پاورپوینت در مورد پادماده

پاورپوینت در مورد پادماده
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
 
 
تاریخچه اتم
نظریه های یونانیان باستان
۱۸۹۷: مدل کیک کشمشی تامسون
۱۹۱۱: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او…

سایر رشته های فنی مهندسی