فایل پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

شناسه محصول: 8e9d9c7269f3 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

فایل پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
قضیه جامع شرکت الفا امگا
یک شرکت صنایع الکترونیکی است که فروش ان طی دو سال گذشته کاهش شدیدی داشته است .
مشکلات این شرکت :
افزایش هزینه های تولیدی در کارخانه های دیتون و ویچیتا
تاخیردر تولید به دلیل در دسترس نبودن قطعات و لوازم درکارخانه ویچیتا
عدم ارسال به موقع قطعات ویا ارسال غیر استاندارد قطعات توسط فروشندگان به کارخانه…

فایل پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
قضیه جامع شرکت الفا امگا
یک شرکت صنایع الکترونیکی است که فروش ان طی دو سال گذشته کاهش شدیدی داشته است .
مشکلات این شرکت :
افزایش هزینه های تولیدی در کارخانه های دیتون و ویچیتا
تاخیردر تولید به دلیل در دسترس نبودن قطعات و لوازم درکارخانه ویچیتا
عدم ارسال به موقع قطعات ویا ارسال غیر استاندارد قطعات توسط فروشندگان به کارخانه…

فایل پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
قضیه جامع شرکت الفا امگا
یک شرکت صنایع الکترونیکی است که فروش ان طی دو سال گذشته کاهش شدیدی داشته است .
مشکلات این شرکت :
افزایش هزینه های تولیدی در کارخانه های دیتون و ویچیتا
تاخیردر تولید به دلیل در دسترس نبودن قطعات و لوازم درکارخانه ویچیتا
عدم ارسال به موقع قطعات ویا ارسال غیر استاندارد قطعات توسط فروشندگان به کارخانه…

سایر رشته های فنی مهندسی