فراز و نشیب‌های تأثیر نفت بر اقتصاد ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

2,000 تومان

فراز و نشیب‌های تأثير نفت بر اقتصاد ايران از 1320 تا 1357

 نفت و بحران اقتصادي ناشي از جنگ جهاني

تراز بازرگاني غیردولتی

از کنسرسيوم نفتي تا 1357

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 15

توضیحات

فراز و نشیب‌های تأثیر نفت بر اقتصاد ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

فهرست مطالب:

طرح مسئله و فرضیه

ضرورت و اهمیت تحقیق

پیشینه تحقیق

 ابزار تحقیق

موانع تحقیق

نفت و بحران اقتصادی ناشی از جنگ جهانی

تراز بازرگانی غیردولتی

از کنسرسیوم نفتی تا ۱۳۵۷

نتیجه‌گیری

کتاب‌نامه

کتاب‌نامه

مقدمه

امروز برای همه آشکار و مبرهن است که ماده سیاه نفتی علاوه بر ارزش اقتصادی رفاهی فوق‌العاده یک ارزش سیاسی امنیتی اجتماعی فرهنگی را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان نمونه منظور از ارزش فرهنگی نفت این است که با استفاده از ابزار نفتی می‌توان فرهنگ خود را بر دیگران رخ نمایاند به‌شرط آنکه بتوان از این فرصت‌های به‌دست‌آمده به نحوه مطلوب استفاده کرد وگرنه با سهل‌انگاری در سیاست نفتی علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیه فرهنگی نمی‌شود بلکه باعث سقوط فرهنگی هم می‌شود. ایران نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد، اما با این مقدمه‌ی کوتاه به مباحث ارائه‌شده در این مقاله می‌پردازیم در بخش اول به کلیات پرداخته می‌شود منظور از مباحث طرح و بیان مسئله و فرضیه‌سازی، نگاه به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، پیشینه، ابزار و موانع تحقیق از مطالب این بخش از مقاله است. در بخش دوم نیز به موضوع تأثیر اشغال ایران در جنگ دوم ۱۳۲۰ / ۱۹۴۱ به اقتصاد و معیشت کشور پرداخته می‌شود. در بخش سوم به وضعیت نفت و اقتصاد ایران در دوره تصدی دکتر محمد مصدق و در بخش چهارم نیز گریزی دارد به مسئله قرارداد کنسرسیوم نفتی شاه در ۱۳۳۳ / ۱۹۵۴ و بالاخره درنهایت سعی خواهد شد به جمع‌بندی نهایی در این مقاله پرداخته شود.

کتاب‌نامه

 ۱. آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، چاپ یازدهم ۱۳۸۴.

۲. ازغندی، دکتر علیرضا. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۵۷ ـ ۱۳۲۰). تهران: قومس، ۱۳۸۴

۳. امینی، دکتر علیرضا. تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی. تهران: صدای معاصر، ۱۳۸۱.

۴. جزء محمد پور دکتر جمشید. جزوه درسی مسائل سیاسی اقتصادی نفت در ایران. زنجان: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، پائیز ۱۳۸۶.

۵. ذوقی، دکتر ایرج. مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران. تهران: پاژنگ، ۱۳۷۱.

۶. سایت اینترنتی ویکی‌پدیا )دانش‌نامه آزاد(. تاریخ اقتصادی ایران. ۱۳۸۶ (www.wikipedia.org).

۷. فوران، جان. مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران )از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی). ترجمه احمد ترین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم، ۱۳۸۳.

۸. کاتوزیان، دکتر محمدعلی (همایون). اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۲.

۹. میر ترابی، دکتر سعید. مسائل نفت ایران. تهران: قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۱۰.  وزارت اقتصاد. آمار بازرگانی خارجی ایران. سال ۱۳۴۵.

۱۱.  یرگین، دانیل. تاریخ جهانی نفت. ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۴.

۱۲.   غنیمت (حماسه نفت، پول و قدرت). ترجمه اکبر تبریزی، تهران: علمی فرهنگی، ۱۳۸۰.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق فراز و نشیب‌های تأثیر نفت بر اقتصاد ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان