فرجام خواهی

2,000 تومان

فرجام خواهي

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 6

توضیحات

فرجام خواهی

رسیدگی فرجامی ازنظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق  یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد ذیل‌الذکر:

الف ) احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

ب) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل‌رسیدگی فرجامی باشد قابل‌رسیدگی فرجامی هستند:

الف) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادرشده باشد.

ب) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (قرارهای فوق در پست قبلی کاملاً تشریح شد.)

آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب) قرارهایی زیر مشروط به اینکه اصل حکم آن‌ها قابلیت فرجام‌خواهی داشته باشند قابل فرجام‌خواهی هستند.

** قرار ابطال یا رد دادخواست تجدیدنظر که از دادگاه استان صادرشده باشد.

 ** قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

نکته قابل‌ذکر

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای دو ماده قبل باشد قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت:

۱ -احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲ -احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌صورت کتبی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳ -احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. (به این معنی که بلافاصله بعد از اقرار یا تقدیم نظریه کارشناسی به پرونده، رأی صادر شود. در این زمان خواهیم گفت که قاطع دعوا بوده است.)

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی را از خود سلب نموده باشند.

۵ -احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود. درصورتی‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام است.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق فرجام خواهی محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان

  • فرجام خواهی
  • فرجام خواهی در امور حقوقی
  • فرجام خواهی یعنی چه
  • فرجام خواهی چیست
  • فرجام خواهی تبعی
  • فرجام خواهی یعنی چی
  • فرجام خواهی
  • فرجام خواهی در امور کیفری
  • فرجام خواهی در امور مدنی
  • فرجام خواهی یعنی چه