فرمول تولید محلول نگهدارنده شاخه گل در گل فروشیاین فرمول برای ساخت یک پودر به کار میرود که داخل آب گلدان ریخته و محلولی تشکیل می دهد که شاخه های گل طبیعی داخل آن به صورت کاملا طبیعی شاداب و سرزنده باقی ماندی و پژمرده نمی شوند اینترکیب برای استفاده گل فروشی ها کاربرد دارد این فرمول  دریک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …