مجموعه کلاس درسی دینامیک سازه ها دانشگاه تهراناین جزوه در قالب ۱۱۰ صفحه pdf  می باشد که دانشجویان رشته عمران می توانند  از این جزوه استفاده نمایند. …