مدارات الکتریکیجزوه مدارهای الکتریکی در قالب پاورپوینت است که ۲۹۷ اسلاید بوده و مفاهیم پایه شامل توضیحات در رابطه با ابزارهای مورداستفاده در الکترونیک و همچنین حل تمرینها و مثالهایی قابل فهم از مدارات الکتریکی می باشد . …