مدل سه بعدی پنجره کلیسا (رویت)مدل سه بعدی   پنجره کلیسا با فرمت .rfa   قابل استفاده در طراحی   معماری   و   معماری داخلی به علت همزیستی باستانی ایرانیان زرتشت و مسلمان در کنار مسیحیان، کلیسا های زیادی در ایران بنا شده اند. طراحی اماکن مذهبی و عبادت گاه ها نیز همواره از اهمیت ویژه ای در میان مذهب ها و فرهنگ های مختلف برخوردار بوده اند. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی و یا طراحی داخلی کلیسا، از این مدل در فضای رویت استفاده کنند. …