مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص

شناسه محصول: 0720572a8424 دسته:

توضیحات

مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص

مروری بر اقتصاد دوبی  20 ص

مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص

نام فایل : مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۹۹ کیلوبایت
« اقتصاد دوبی »مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که ۲۰ سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۵/۵% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱% برسد . امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک…

مروری بر اقتصاد دوبی  20 ص

مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص

نام فایل : مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۹۹ کیلوبایت
« اقتصاد دوبی »مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که ۲۰ سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۵/۵% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱% برسد . امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک…

مروری بر اقتصاد دوبی  20 ص

مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص

نام فایل : مروری بر اقتصاد دوبی ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۹۹ کیلوبایت
« اقتصاد دوبی »مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که ۲۰ سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۵/۵% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱% برسد . امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک…

سایر رشته های فنی مهندسی