مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص

مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص

مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص

نام فایل : مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۳۹ کیلوبایت
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند . دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم…

مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص

نام فایل : مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۳۹ کیلوبایت
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند . دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم…

مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص

نام فایل : مسئولیت جزایی اطفال ۴۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۳۹ کیلوبایت
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند . دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم…

سایر رشته های فنی مهندسی