مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf

شناسه محصول: f683e386beb0 دسته:

توضیحات

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته  آلوین تافلر ترجمه  شهیندخت خوارزمی 674 صفحه به صورت pdf

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf

 

 
مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf
 
معرفی کتاب موج سوم

«پا به هستی گذاشتیم که بخندیم یا بگرییم؟ این مرگ است که بر ما سایه افکنده یا حیاتی است دوباره؟»- کارلوس فوئنتس
 
«موج سوم» نوشته الوین تافلر(۲۰۱۶-۱۹۲۸) محقق و نظریه‌پرداز آمریکایی است. تافلر بیشتر به دلیل پیش‌بینی‌هایش نسبت به آینده مشهور است.
در دورانی که شایعات مربوط به وقوع…

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته  آلوین تافلر ترجمه  شهیندخت خوارزمی 674 صفحه به صورت pdf

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf

 

 
مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf
 
معرفی کتاب موج سوم

«پا به هستی گذاشتیم که بخندیم یا بگرییم؟ این مرگ است که بر ما سایه افکنده یا حیاتی است دوباره؟»- کارلوس فوئنتس
 
«موج سوم» نوشته الوین تافلر(۲۰۱۶-۱۹۲۸) محقق و نظریه‌پرداز آمریکایی است. تافلر بیشتر به دلیل پیش‌بینی‌هایش نسبت به آینده مشهور است.
در دورانی که شایعات مربوط به وقوع…

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته  آلوین تافلر ترجمه  شهیندخت خوارزمی 674 صفحه به صورت pdf

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf

 

 
مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب موج سوم نوشته آلوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی ۶۷۴ صفحه به صورت pdf
 
معرفی کتاب موج سوم

«پا به هستی گذاشتیم که بخندیم یا بگرییم؟ این مرگ است که بر ما سایه افکنده یا حیاتی است دوباره؟»- کارلوس فوئنتس
 
«موج سوم» نوشته الوین تافلر(۲۰۱۶-۱۹۲۸) محقق و نظریه‌پرداز آمریکایی است. تافلر بیشتر به دلیل پیش‌بینی‌هایش نسبت به آینده مشهور است.
در دورانی که شایعات مربوط به وقوع…

سایر محصولات