مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص

شناسه محصول: 9d3867b171c8 دسته:

توضیحات

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-22-ص

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص

نام فایل : مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۰ کیلوبایت
مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانیچکیدهاین مقاله به صورت خلاصه موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می‌کند و به برخی از تعاریف و هم‌چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت‌ها اشاره می‌کند.کلیدواژه : مدیریت منابع انسانی؛ تاریخچه؛ فلسفه؛ مدیریت کارکنان؛ امور کارکنان؛ سیستم اطلاعات منابع انسانی؛…

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-22-ص

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص

نام فایل : مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۰ کیلوبایت
مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانیچکیدهاین مقاله به صورت خلاصه موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می‌کند و به برخی از تعاریف و هم‌چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت‌ها اشاره می‌کند.کلیدواژه : مدیریت منابع انسانی؛ تاریخچه؛ فلسفه؛ مدیریت کارکنان؛ امور کارکنان؛ سیستم اطلاعات منابع انسانی؛…

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-22-ص

مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص

نام فایل : مقدمه‌ای-بر-مدیریت-منابع-انسانی-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۰ کیلوبایت
مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانیچکیدهاین مقاله به صورت خلاصه موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می‌کند و به برخی از تعاریف و هم‌چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت‌ها اشاره می‌کند.کلیدواژه : مدیریت منابع انسانی؛ تاریخچه؛ فلسفه؛ مدیریت کارکنان؛ امور کارکنان؛ سیستم اطلاعات منابع انسانی؛…

سایر رشته های فنی مهندسی