مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص

شناسه محصول: 18862ab7f836 دسته:

توضیحات

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-29-ص

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص

نام فایل : مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۸۶۳ کیلوبایت
مکانیسم‌های مقاومت به غرقاب در گیاهانمقدمهاغلب یک دوره بارندگی یا آبیاری بیش از حد همراه با زهکشی ضعیف خاک، باعث غرقاب شدن خاک می‌شود. غرقاب شدن به طور گسترده‌ای در خاک‌های جهان رخ می‌دهد که آسیب جدید به پوشش گیاهان طبیعی و گیاهان زراعی دارد. در خاک‌های غرقاب فضای مخصوص هوا از آب پر شده و در نتیجه انتشار گازها بین جو و خاک…

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-29-ص

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص

نام فایل : مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۸۶۳ کیلوبایت
مکانیسم‌های مقاومت به غرقاب در گیاهانمقدمهاغلب یک دوره بارندگی یا آبیاری بیش از حد همراه با زهکشی ضعیف خاک، باعث غرقاب شدن خاک می‌شود. غرقاب شدن به طور گسترده‌ای در خاک‌های جهان رخ می‌دهد که آسیب جدید به پوشش گیاهان طبیعی و گیاهان زراعی دارد. در خاک‌های غرقاب فضای مخصوص هوا از آب پر شده و در نتیجه انتشار گازها بین جو و خاک…

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-29-ص

مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص

نام فایل : مکانیسم‌های-مقاومت-به-غرقاب-در-گیاهان-۲۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۸۶۳ کیلوبایت
مکانیسم‌های مقاومت به غرقاب در گیاهانمقدمهاغلب یک دوره بارندگی یا آبیاری بیش از حد همراه با زهکشی ضعیف خاک، باعث غرقاب شدن خاک می‌شود. غرقاب شدن به طور گسترده‌ای در خاک‌های جهان رخ می‌دهد که آسیب جدید به پوشش گیاهان طبیعی و گیاهان زراعی دارد. در خاک‌های غرقاب فضای مخصوص هوا از آب پر شده و در نتیجه انتشار گازها بین جو و خاک…

سایر رشته های فنی مهندسی