مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص

شناسه محصول: 51a9005cd1eb دسته:

توضیحات

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-57-ص

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص

نام فایل : مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۱
حجم : ۳۴۲۸ کیلوبایت
مقدمهازت به عنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها را می‌سازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و…

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-57-ص

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص

نام فایل : مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۱
حجم : ۳۴۲۸ کیلوبایت
مقدمهازت به عنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها را می‌سازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و…

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-57-ص

مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص

نام فایل : مکانیسم-تثبیت-بیولوژیکی-ازت-۵۷-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۱
حجم : ۳۴۲۸ کیلوبایت
مقدمهازت به عنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها را می‌سازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و…

سایر رشته های فنی مهندسی