مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص

شناسه محصول: 0e2cbf176ca8 دسته:

توضیحات

مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص

مکانیک-در-فیزیک-22-ص

مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص

نام فایل : مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۱۸۳ کیلوبایت
مکانیک در فیزیک نگاه اجمالی: مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در……

مکانیک-در-فیزیک-22-ص

مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص

نام فایل : مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۱۸۳ کیلوبایت
مکانیک در فیزیک نگاه اجمالی: مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در……

مکانیک-در-فیزیک-22-ص

مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص

نام فایل : مکانیک-در-فیزیک-۲۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۱۸۳ کیلوبایت
مکانیک در فیزیک نگاه اجمالی: مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در……

سایر رشته های فنی مهندسی