مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص

شناسه محصول: 83a78a842578 دسته:

توضیحات

مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص

مکانیک-مقدماتی-243-ص

مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص

نام فایل : مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷۹
حجم : ۱۰۵۸ کیلوبایت
مکانیک مقدماتی تمام حرکات و تغییرات در آنها از طریق نیروها انجام می شوند. ایجاد تغییر در نیروی موثر بر روی یک جسم برای حرکت دادن آن جسم از وضعیت ساکن یا برای تغییر سرعت و یا جهت حرکت آن جسم ، لازم و ضروری است. میزان تغییر در سرعت و یا جهت حرکت یک جسم که در اثر عمل یک نیرو ایجاد می شود، به بزرگی (اندازه) و جهت آن نیرو بستگی دارد. ارتباط مستقیم و کاملی بین تغییر یک نیرو…

مکانیک-مقدماتی-243-ص

مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص

نام فایل : مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷۹
حجم : ۱۰۵۸ کیلوبایت
مکانیک مقدماتی تمام حرکات و تغییرات در آنها از طریق نیروها انجام می شوند. ایجاد تغییر در نیروی موثر بر روی یک جسم برای حرکت دادن آن جسم از وضعیت ساکن یا برای تغییر سرعت و یا جهت حرکت آن جسم ، لازم و ضروری است. میزان تغییر در سرعت و یا جهت حرکت یک جسم که در اثر عمل یک نیرو ایجاد می شود، به بزرگی (اندازه) و جهت آن نیرو بستگی دارد. ارتباط مستقیم و کاملی بین تغییر یک نیرو…

مکانیک-مقدماتی-243-ص

مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص

نام فایل : مکانیک-مقدماتی-۲۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷۹
حجم : ۱۰۵۸ کیلوبایت
مکانیک مقدماتی تمام حرکات و تغییرات در آنها از طریق نیروها انجام می شوند. ایجاد تغییر در نیروی موثر بر روی یک جسم برای حرکت دادن آن جسم از وضعیت ساکن یا برای تغییر سرعت و یا جهت حرکت آن جسم ، لازم و ضروری است. میزان تغییر در سرعت و یا جهت حرکت یک جسم که در اثر عمل یک نیرو ایجاد می شود، به بزرگی (اندازه) و جهت آن نیرو بستگی دارد. ارتباط مستقیم و کاملی بین تغییر یک نیرو…

سایر رشته های فنی مهندسی