منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص

شناسه محصول: 5e764b3b4c8b دسته:

توضیحات

منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص

منابع-انرژی-باد-توربین-79-ص

منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص

نام فایل : منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸۲
حجم : ۹۱۱ کیلوبایت
مقدمه۵فصل اول کلیاتی درباره انرژی باد۶۱-۱- انرژی باد:۶۱-۲ تاریخچه استفاده از انرژی باد:۷۱-۳ منشاء باد:۹الف- جریان چرخشی هادلی (Hadly)10ب- جریان چرخشی راسبی (Rossby):101-5 اندازه‌گیری پتانسیل انرژی باد:۱۰۱-۶ قدرت باد:۱۱روند تحولات تکنولوژی۱۲۱-۷ مزایای بهره‌برداری از انرژی باد……

منابع-انرژی-باد-توربین-79-ص

منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص

نام فایل : منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸۲
حجم : ۹۱۱ کیلوبایت
مقدمه۵فصل اول کلیاتی درباره انرژی باد۶۱-۱- انرژی باد:۶۱-۲ تاریخچه استفاده از انرژی باد:۷۱-۳ منشاء باد:۹الف- جریان چرخشی هادلی (Hadly)10ب- جریان چرخشی راسبی (Rossby):101-5 اندازه‌گیری پتانسیل انرژی باد:۱۰۱-۶ قدرت باد:۱۱روند تحولات تکنولوژی۱۲۱-۷ مزایای بهره‌برداری از انرژی باد……

منابع-انرژی-باد-توربین-79-ص

منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص

نام فایل : منابع-انرژی-باد-توربین-۷۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸۲
حجم : ۹۱۱ کیلوبایت
مقدمه۵فصل اول کلیاتی درباره انرژی باد۶۱-۱- انرژی باد:۶۱-۲ تاریخچه استفاده از انرژی باد:۷۱-۳ منشاء باد:۹الف- جریان چرخشی هادلی (Hadly)10ب- جریان چرخشی راسبی (Rossby):101-5 اندازه‌گیری پتانسیل انرژی باد:۱۰۱-۶ قدرت باد:۱۱روند تحولات تکنولوژی۱۲۱-۷ مزایای بهره‌برداری از انرژی باد……

سایر رشته های فنی مهندسی