منابع-تغذیه

شناسه محصول: 5f0e709c9949 دسته:

توضیحات

منابع-تغذیه

منابع-تغذیه

منابع-تغذیه

نام فایل : منابع-تغذیه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۶۰ کیلوبایت
سعید اکبری زادهفهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳:…

منابع-تغذیه

منابع-تغذیه

نام فایل : منابع-تغذیه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۶۰ کیلوبایت
سعید اکبری زادهفهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳:…

منابع-تغذیه

منابع-تغذیه

نام فایل : منابع-تغذیه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۶۰ کیلوبایت
سعید اکبری زادهفهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳:…

سایر رشته های فنی مهندسی