منابع-تغذیه-۴۸-ص

شناسه محصول: c5c2af6b512d دسته:

توضیحات

منابع-تغذیه-۴۸-ص

منابع-تغذیه-48-ص

منابع-تغذیه-۴۸-ص

نام فایل : منابع-تغذیه-۴۸-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۶
حجم : ۱۷۵ کیلوبایت
منابع تغذیه :از بدو اختراع الکتریسته و تولید وسائل برقی اولین نیاز منبع تغذیه وسائل برقی بود که این وظیفه را ژنراتورها یا پیل های الکتریکی انجام می دادند .با شروع عمر الکترونیک نیاز به منابع تغذیه تفاوتهای بسیاری را به وجود آورد اولا جریان مصرفی در دستگاههای الکترونیک بر خلاف دستگاهای برقی DC می باشدو دما این دستگاهها برای کار به ولتاژ بیشتری به نسبت دستگاههای برقی…

منابع-تغذیه-48-ص

منابع-تغذیه-۴۸-ص

نام فایل : منابع-تغذیه-۴۸-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۶
حجم : ۱۷۵ کیلوبایت
منابع تغذیه :از بدو اختراع الکتریسته و تولید وسائل برقی اولین نیاز منبع تغذیه وسائل برقی بود که این وظیفه را ژنراتورها یا پیل های الکتریکی انجام می دادند .با شروع عمر الکترونیک نیاز به منابع تغذیه تفاوتهای بسیاری را به وجود آورد اولا جریان مصرفی در دستگاههای الکترونیک بر خلاف دستگاهای برقی DC می باشدو دما این دستگاهها برای کار به ولتاژ بیشتری به نسبت دستگاههای برقی…

منابع-تغذیه-48-ص

منابع-تغذیه-۴۸-ص

نام فایل : منابع-تغذیه-۴۸-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۶
حجم : ۱۷۵ کیلوبایت
منابع تغذیه :از بدو اختراع الکتریسته و تولید وسائل برقی اولین نیاز منبع تغذیه وسائل برقی بود که این وظیفه را ژنراتورها یا پیل های الکتریکی انجام می دادند .با شروع عمر الکترونیک نیاز به منابع تغذیه تفاوتهای بسیاری را به وجود آورد اولا جریان مصرفی در دستگاههای الکترونیک بر خلاف دستگاهای برقی DC می باشدو دما این دستگاهها برای کار به ولتاژ بیشتری به نسبت دستگاههای برقی…

سایر رشته های فنی مهندسی