منابع-طبیعی

شناسه محصول: 435ee13f4a16 دسته:

توضیحات

منابع-طبیعی

منابع-طبیعی

منابع-طبیعی

نام فایل : منابع-طبیعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۹۸ کیلوبایت
منابع طبیعیترویج و آموزش فرهنگ منابع طبیعی و زیست محیطی اگر چه نشر فرهنگ منابع طبیعی در بعد تخصصی و عمومی همواره مد نظر متولیان منابع طبیعی بوده است اکنون مشاهده می شود که پس از گذشت یک ربع قرن از عمر حمهوری اسلامی، با وجود آنکه در زمینه مسایل تخصصی اقدامات مؤثری صورت گرفته ولی در زمینه آگاهی عامه مردم و حتی برخی مسئولین و علما که با نفوذ کلام خود می توانند در زمینه…

منابع-طبیعی

منابع-طبیعی

نام فایل : منابع-طبیعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۹۸ کیلوبایت
منابع طبیعیترویج و آموزش فرهنگ منابع طبیعی و زیست محیطی اگر چه نشر فرهنگ منابع طبیعی در بعد تخصصی و عمومی همواره مد نظر متولیان منابع طبیعی بوده است اکنون مشاهده می شود که پس از گذشت یک ربع قرن از عمر حمهوری اسلامی، با وجود آنکه در زمینه مسایل تخصصی اقدامات مؤثری صورت گرفته ولی در زمینه آگاهی عامه مردم و حتی برخی مسئولین و علما که با نفوذ کلام خود می توانند در زمینه…

منابع-طبیعی

منابع-طبیعی

نام فایل : منابع-طبیعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۹۸ کیلوبایت
منابع طبیعیترویج و آموزش فرهنگ منابع طبیعی و زیست محیطی اگر چه نشر فرهنگ منابع طبیعی در بعد تخصصی و عمومی همواره مد نظر متولیان منابع طبیعی بوده است اکنون مشاهده می شود که پس از گذشت یک ربع قرن از عمر حمهوری اسلامی، با وجود آنکه در زمینه مسایل تخصصی اقدامات مؤثری صورت گرفته ولی در زمینه آگاهی عامه مردم و حتی برخی مسئولین و علما که با نفوذ کلام خود می توانند در زمینه…

سایر رشته های فنی مهندسی