منابع-ژنراتور

شناسه محصول: eecac0ae4581 دسته:

توضیحات

منابع-ژنراتور

منابع-ژنراتور

منابع-ژنراتور

نام فایل : منابع-ژنراتور
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۵۲ کیلوبایت
پایان نامه (محل نگهداری: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)طراحی ژنراتور القایی سه فاز, / عبدالعلی دادگری؛ به راهنمایی: جواد فیض .دادگری، عبدالعلی۱۳۵ صپایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۷۰h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r باوجود آنکه اتصال خازنهای موازی به ماشین‌القایی سه فاز و چرخاندن ماشین با سرعتی بالاتر از سرعت – نکرون ماشین را به یک ژنراتور القایی…

منابع-ژنراتور

منابع-ژنراتور

نام فایل : منابع-ژنراتور
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۵۲ کیلوبایت
پایان نامه (محل نگهداری: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)طراحی ژنراتور القایی سه فاز, / عبدالعلی دادگری؛ به راهنمایی: جواد فیض .دادگری، عبدالعلی۱۳۵ صپایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۷۰h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r باوجود آنکه اتصال خازنهای موازی به ماشین‌القایی سه فاز و چرخاندن ماشین با سرعتی بالاتر از سرعت – نکرون ماشین را به یک ژنراتور القایی…

منابع-ژنراتور

منابع-ژنراتور

نام فایل : منابع-ژنراتور
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳
حجم : ۵۲ کیلوبایت
پایان نامه (محل نگهداری: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)طراحی ژنراتور القایی سه فاز, / عبدالعلی دادگری؛ به راهنمایی: جواد فیض .دادگری، عبدالعلی۱۳۵ صپایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۷۰h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r باوجود آنکه اتصال خازنهای موازی به ماشین‌القایی سه فاز و چرخاندن ماشین با سرعتی بالاتر از سرعت – نکرون ماشین را به یک ژنراتور القایی…

سایر رشته های فنی مهندسی