منبع-تغذیه-۳۰-ص

شناسه محصول: e44cc0fe5760 دسته:

توضیحات

منبع-تغذیه-۳۰-ص

منبع-تغذیه-30-ص

منبع-تغذیه-۳۰-ص

نام فایل : منبع-تغذیه-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۲۱۹ کیلوبایت
فهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳: ترانزیستور۳-۳: MOSFET های…

منبع-تغذیه-30-ص

منبع-تغذیه-۳۰-ص

نام فایل : منبع-تغذیه-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۲۱۹ کیلوبایت
فهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳: ترانزیستور۳-۳: MOSFET های…

منبع-تغذیه-30-ص

منبع-تغذیه-۳۰-ص

نام فایل : منبع-تغذیه-۳۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۲۱۹ کیلوبایت
فهرستمقدمه۱: مروری بر منابع تغذیه۱-۱: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی۲-۱: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟۴-۱: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ۲: روشهای کنترل در منابع تغذیه۱-۲: کنترل شده حالت ولتاژ۲-۲: کنترل شده حالت جریان۳: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ۱-۳: هسته و سیم پیچ۲-۳: ترانزیستور۳-۳: MOSFET های…

سایر رشته های فنی مهندسی