منجمد-سازی-۴۳-ص

شناسه محصول: dd8a64e400cb دسته:

توضیحات

منجمد-سازی-۴۳-ص

منجمد-سازی-43-ص

منجمد-سازی-۴۳-ص

نام فایل : منجمد-سازی-۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۶۳۸ کیلوبایت
منجمد سازیمنجمدسازی یک نوع عملیات واحد است که در آن دمای ماده غذایی به پایین تر از نقطه انجماد کاهش یافته و آب به بلورهای یخ تغییر شکل می دهد. با تبدیل آب به یخ و تغلیظ مواد محلول در قسمت یخ نزده آب از فعالیت آبی ماده غذایی کاسته می شود. برای افزایش محصولات غذایی و نگهداری آنها از دمای پایین ، فعالیت آبی کاهش یافته و در برخی از مواد غذایی با بلانچ کردن استفاده می شود….

منجمد-سازی-43-ص

منجمد-سازی-۴۳-ص

نام فایل : منجمد-سازی-۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۶۳۸ کیلوبایت
منجمد سازیمنجمدسازی یک نوع عملیات واحد است که در آن دمای ماده غذایی به پایین تر از نقطه انجماد کاهش یافته و آب به بلورهای یخ تغییر شکل می دهد. با تبدیل آب به یخ و تغلیظ مواد محلول در قسمت یخ نزده آب از فعالیت آبی ماده غذایی کاسته می شود. برای افزایش محصولات غذایی و نگهداری آنها از دمای پایین ، فعالیت آبی کاهش یافته و در برخی از مواد غذایی با بلانچ کردن استفاده می شود….

منجمد-سازی-43-ص

منجمد-سازی-۴۳-ص

نام فایل : منجمد-سازی-۴۳-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۶۳۸ کیلوبایت
منجمد سازیمنجمدسازی یک نوع عملیات واحد است که در آن دمای ماده غذایی به پایین تر از نقطه انجماد کاهش یافته و آب به بلورهای یخ تغییر شکل می دهد. با تبدیل آب به یخ و تغلیظ مواد محلول در قسمت یخ نزده آب از فعالیت آبی ماده غذایی کاسته می شود. برای افزایش محصولات غذایی و نگهداری آنها از دمای پایین ، فعالیت آبی کاهش یافته و در برخی از مواد غذایی با بلانچ کردن استفاده می شود….

سایر رشته های فنی مهندسی