منطق-فازی-۶۵-ص

شناسه محصول: 61699789698e دسته:

توضیحات

منطق-فازی-۶۵-ص

منطق-فازی-65-ص

منطق-فازی-۶۵-ص

نام فایل : منطق-فازی-۶۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۲
حجم : ۳۳۷۸ کیلوبایت
عنوان مطلب ارائه شده در درس شیوه:استاد : جناب آقای دکتر پوررضاتهیه کننده : جواد روزدار تاریخ : بهار۸۸فهرست مطالب:۴چکیده۴مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)۵تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی۶زندگینامه پروفسور لطفی‌زاده۸منطق فازی۹۵- متغیرهای زبانی۱۶۶- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟۱۴ ۶-۱) سیستم های فازی خالص۱۴ ۶-۲) سیستم فازی ……

منطق-فازی-65-ص

منطق-فازی-۶۵-ص

نام فایل : منطق-فازی-۶۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۲
حجم : ۳۳۷۸ کیلوبایت
عنوان مطلب ارائه شده در درس شیوه:استاد : جناب آقای دکتر پوررضاتهیه کننده : جواد روزدار تاریخ : بهار۸۸فهرست مطالب:۴چکیده۴مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)۵تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی۶زندگینامه پروفسور لطفی‌زاده۸منطق فازی۹۵- متغیرهای زبانی۱۶۶- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟۱۴ ۶-۱) سیستم های فازی خالص۱۴ ۶-۲) سیستم فازی ……

منطق-فازی-65-ص

منطق-فازی-۶۵-ص

نام فایل : منطق-فازی-۶۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۲
حجم : ۳۳۷۸ کیلوبایت
عنوان مطلب ارائه شده در درس شیوه:استاد : جناب آقای دکتر پوررضاتهیه کننده : جواد روزدار تاریخ : بهار۸۸فهرست مطالب:۴چکیده۴مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)۵تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی۶زندگینامه پروفسور لطفی‌زاده۸منطق فازی۹۵- متغیرهای زبانی۱۶۶- سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟۱۴ ۶-۱) سیستم های فازی خالص۱۴ ۶-۲) سیستم فازی ……

سایر رشته های فنی مهندسی