منظومه-شمسی-۱۶-ص

شناسه محصول: 31b257edadaf دسته:

توضیحات

منظومه-شمسی-۱۶-ص

منظومه-شمسی-16-ص

منظومه-شمسی-۱۶-ص

نام فایل : منظومه-شمسی-۱۶-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۷۷ کیلوبایت
فهرستموضوع صفحهپیشگفتار ۲سیارات و منظومه شمسی ۴خورشید و ماه ۹ فضا و تلسکوپ ۱۲سفینه ۱۴منابع و مآخذ ۱۶پیشگفتارچه زمانی جهان شکل گرفت؟اگر همان طور که ستاره شناسان عقیده دارند , عالم در حال بزرگ شدنباشد باید قبول کرد که در زمان گذشته کوچکتر بوده است مدت ها قبل همهی کهکشان های جهان می بایست در فضایی کوچکتر فشرده شده باشد شاید انفجاری عظیم باعث پخش شدن کهکشان در فضا شده باشد…

منظومه-شمسی-16-ص

منظومه-شمسی-۱۶-ص

نام فایل : منظومه-شمسی-۱۶-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۷۷ کیلوبایت
فهرستموضوع صفحهپیشگفتار ۲سیارات و منظومه شمسی ۴خورشید و ماه ۹ فضا و تلسکوپ ۱۲سفینه ۱۴منابع و مآخذ ۱۶پیشگفتارچه زمانی جهان شکل گرفت؟اگر همان طور که ستاره شناسان عقیده دارند , عالم در حال بزرگ شدنباشد باید قبول کرد که در زمان گذشته کوچکتر بوده است مدت ها قبل همهی کهکشان های جهان می بایست در فضایی کوچکتر فشرده شده باشد شاید انفجاری عظیم باعث پخش شدن کهکشان در فضا شده باشد…

منظومه-شمسی-16-ص

منظومه-شمسی-۱۶-ص

نام فایل : منظومه-شمسی-۱۶-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۷۷ کیلوبایت
فهرستموضوع صفحهپیشگفتار ۲سیارات و منظومه شمسی ۴خورشید و ماه ۹ فضا و تلسکوپ ۱۲سفینه ۱۴منابع و مآخذ ۱۶پیشگفتارچه زمانی جهان شکل گرفت؟اگر همان طور که ستاره شناسان عقیده دارند , عالم در حال بزرگ شدنباشد باید قبول کرد که در زمان گذشته کوچکتر بوده است مدت ها قبل همهی کهکشان های جهان می بایست در فضایی کوچکتر فشرده شده باشد شاید انفجاری عظیم باعث پخش شدن کهکشان در فضا شده باشد…

سایر رشته های فنی مهندسی