منگنزMnManganese

شناسه محصول: ce011218a9e7 دسته:

توضیحات

منگنزMnManganese

منگنزMnManganese

منگنزMnManganese

نام فایل : منگنزMnManganese
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶
حجم : ۵۱ کیلوبایت
منگنز Mn Manganeseنام منگنز از یک کلمه لاتین به نام mangnes گرفته شده است . تاریخچه : اولین استفاده ها از منگنز به عصر حجر باز می گردد . آنجا که انسانها در حدود ۱۷۰۰۰ سال پیش برای نقاشی بر روی دیوارها ازMnO2 استفاده می کردند . بعد ها در یونان باستان از آلیاژهای استیل حاوی منگنز در تولید سلاح استفاده می شد . در مصر و روم نیز از منگنز در صنعت شیشه سازی استفاده می کردند . در قرن هفدهم یک…

منگنزMnManganese

منگنزMnManganese

نام فایل : منگنزMnManganese
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶
حجم : ۵۱ کیلوبایت
منگنز Mn Manganeseنام منگنز از یک کلمه لاتین به نام mangnes گرفته شده است . تاریخچه : اولین استفاده ها از منگنز به عصر حجر باز می گردد . آنجا که انسانها در حدود ۱۷۰۰۰ سال پیش برای نقاشی بر روی دیوارها ازMnO2 استفاده می کردند . بعد ها در یونان باستان از آلیاژهای استیل حاوی منگنز در تولید سلاح استفاده می شد . در مصر و روم نیز از منگنز در صنعت شیشه سازی استفاده می کردند . در قرن هفدهم یک…

منگنزMnManganese

منگنزMnManganese

نام فایل : منگنزMnManganese
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۶
حجم : ۵۱ کیلوبایت
منگنز Mn Manganeseنام منگنز از یک کلمه لاتین به نام mangnes گرفته شده است . تاریخچه : اولین استفاده ها از منگنز به عصر حجر باز می گردد . آنجا که انسانها در حدود ۱۷۰۰۰ سال پیش برای نقاشی بر روی دیوارها ازMnO2 استفاده می کردند . بعد ها در یونان باستان از آلیاژهای استیل حاوی منگنز در تولید سلاح استفاده می شد . در مصر و روم نیز از منگنز در صنعت شیشه سازی استفاده می کردند . در قرن هفدهم یک…

سایر رشته های فنی مهندسی