مهمترین-بیماری-های-برنج

شناسه محصول: 2846934701c6 دسته:

توضیحات

مهمترین-بیماری-های-برنج

مهمترین-بیماری-های-برنج

مهمترین-بیماری-های-برنج

نام فایل : مهمترین-بیماری-های-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۱۵۳ کیلوبایت
مهمترین بیماری های برنجمهمترین  علفهای هرز  در  شالیزارهای  برنج  این  علفها  شامل  سوروف  ، اویار سلام ، قاشق واش  ، تیر کمان آبی ، بندواش  ، سل واش و  …….. میباشند  که هزینه  مبارزه  با این  علفها  بخش  اعظمی  از اقتصاد  کشاورزی  برنج  را  شامل  میگردد .مهمترین آفات  برنج در ایران  از…

مهمترین-بیماری-های-برنج

مهمترین-بیماری-های-برنج

نام فایل : مهمترین-بیماری-های-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۱۵۳ کیلوبایت
مهمترین بیماری های برنجمهمترین  علفهای هرز  در  شالیزارهای  برنج  این  علفها  شامل  سوروف  ، اویار سلام ، قاشق واش  ، تیر کمان آبی ، بندواش  ، سل واش و  …….. میباشند  که هزینه  مبارزه  با این  علفها  بخش  اعظمی  از اقتصاد  کشاورزی  برنج  را  شامل  میگردد .مهمترین آفات  برنج در ایران  از…

مهمترین-بیماری-های-برنج

مهمترین-بیماری-های-برنج

نام فایل : مهمترین-بیماری-های-برنج
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۱۵۳ کیلوبایت
مهمترین بیماری های برنجمهمترین  علفهای هرز  در  شالیزارهای  برنج  این  علفها  شامل  سوروف  ، اویار سلام ، قاشق واش  ، تیر کمان آبی ، بندواش  ، سل واش و  …….. میباشند  که هزینه  مبارزه  با این  علفها  بخش  اعظمی  از اقتصاد  کشاورزی  برنج  را  شامل  میگردد .مهمترین آفات  برنج در ایران  از…

سایر رشته های فنی مهندسی