مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص

شناسه محصول: 70dd69a3f0e7 دسته:

توضیحات

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-62-ص

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص

نام فایل : مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۹
حجم : ۹۱۱۶ کیلوبایت
مقدمه:گیاهان انگلی گیاهانی هستند که رابطه انگلی با گیاهان دیگر داشته و حیات آنها وابسته به سایر گیاهان می‌باشد. این گیاهان متجاوز از ۳۰۰ گونه گیاهی بوده و درون ۸ راسته، ۱۷ تیره و ۱۸۶ جنس قرار دارند. از میانه این تیره‌ها تنها ۸ تیره به شرح زیر دارای انگلهای مهمی از نظر کشاورزی هستند.(B) Scrophulariaceae (تیره گل میمون):جنسهای…

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-62-ص

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص

نام فایل : مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۹
حجم : ۹۱۱۶ کیلوبایت
مقدمه:گیاهان انگلی گیاهانی هستند که رابطه انگلی با گیاهان دیگر داشته و حیات آنها وابسته به سایر گیاهان می‌باشد. این گیاهان متجاوز از ۳۰۰ گونه گیاهی بوده و درون ۸ راسته، ۱۷ تیره و ۱۸۶ جنس قرار دارند. از میانه این تیره‌ها تنها ۸ تیره به شرح زیر دارای انگلهای مهمی از نظر کشاورزی هستند.(B) Scrophulariaceae (تیره گل میمون):جنسهای…

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-62-ص

مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص

نام فایل : مهم‌ترین-گیاهان-انگلی-و-نیم‌انگلی-ایران-و-اکوفیزیولوژی-آنها-۶۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۹
حجم : ۹۱۱۶ کیلوبایت
مقدمه:گیاهان انگلی گیاهانی هستند که رابطه انگلی با گیاهان دیگر داشته و حیات آنها وابسته به سایر گیاهان می‌باشد. این گیاهان متجاوز از ۳۰۰ گونه گیاهی بوده و درون ۸ راسته، ۱۷ تیره و ۱۸۶ جنس قرار دارند. از میانه این تیره‌ها تنها ۸ تیره به شرح زیر دارای انگلهای مهمی از نظر کشاورزی هستند.(B) Scrophulariaceae (تیره گل میمون):جنسهای…

سایر رشته های فنی مهندسی