میکروسکوپ های الکترونیتحقیق میکروسکوپ های الکترونی در حجم 15 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: معمولا عدسی های الکترو مغناطیسی طوری طراحی می شوند که یک میدان مغناطیسی تقریبا موازی با جهت حرکت الکترون ها ایجاد کنند. الکترونی که وارد این عدسی می شود یم میدان مغناطیسی B را تجربه می کند که می تواند به راحتی به مؤلفه های Bax  در امتداد میکروسکوپ  و Brad  در  جهت عمود بر آن تجزیه شود. در ابتدا مولفه Bax که موازی با امتداد حرکت الکترون است اثری روی آن ندارد و نیروی کمی به اندازه Bradev از طرف مؤلفه کوچک  عمودی بر آن اعمال می شود. این نیرو باعث می شود که الکترون یک مسیر مارپیچ را از میان عدسی طی کند. به محض اینکه الکترون مسیر مارپیچ را شروع کرد، یک مؤلفه دایره ای سرعت vcircum هم عمود ب صفحه کاغذ پیدا می کند و بنابراین نیرویی به اندازه Baxevcicum در  جهت عمود بر آن وارد می شود. بنابراین مسیر مارپیچی الکترون تنگ و تنگ تر می شود و در نتیجه پرتو موازی الکترون ها که وارد عدسی می شود در  یک نقطه متمرکز می  شود. این پدیده ردست مانند متمرکز شدن نور در یک عدسی …