نان فانتزی ( تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید نان فانتزی )پايين بودن كيفيت ماده اوليه، دقت نكردن در فرمولا‌سيون آرد و خمير ترش، استفاده از جوش‌شيرين، كم تجربگي كارگران نانوايي و اهميت ندادن به بحث آموزش، عدم رعايت شرايط صحيح پخت (رعايت نكردن زمان لا‌زم براي ور آمدن خمير، عدم رعايت حرارت مطلوب، عدم يكنواختي خمير در نان‌هاي مسطح كه به طور معمول وسط آن سوخته و گوشه‌هاي آن خمير باقي مي‌ماند) و نازك و مسطح بودن نان‌هاي سنتي ايران داراي ضايعات بالا‌يي است همچنين علت ديگري كه ضايعات نان را در حال حاضر افزايش مي‌دهد، عدم رعايت شرايط نگهداري مناسب نان بوده كه در اين زمينه ضروري است آموزش بيشتري به مردم داده شود . به نظر مي‌رسد تنها راه حل مشكل، استفاده از نان‌هاي صنعتي در كنار نان‌هاي سنتي است  زيرا در شيوه صنعتي طبخ نان، پارامترهايي نظير موارد بهداشتي، شيوه فرم‌دهي، وزن مناسب، ميزان رطوبت، دماي مناسب، روش بسته‌بندي(تاريخ توليد، تاريخ انقضا، تركيبات، پروانه‌هاي ساخت و بهره‌برداري و …) قابل كنترل است و نتيجه آن ناني قابل خوردن، بهداشتي و طبخ شده بر اساس اصول و موازي …