نظریه-اعداد

شناسه محصول: a5426893e39c دسته:

توضیحات

نظریه-اعداد

نظریه-اعداد

نظریه-اعداد

نام فایل : نظریه-اعداد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۸۹ کیلوبایت
نظریه اعداد:بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت Viete، باشه دو مزیریاک Bachet de Meziriac، و بخصوص فرما دوباره مورد توجه قرار گرفت. در قرن هجدهم اویلر و لاگرانژ به قضیه پرداختند و در همین مواقع لوژاندرLegendre (1798)و گاوسGauss (1801) به آن تعبیر علمی بخشیدند. در ۱۸۰۱ گاوس در مقاله Disquisitiones Arithmeticæ حساب نظریه اعداد مدرن را پایه گذاری کرد.چبیشف Chebyshev (1850)…

نظریه-اعداد

نظریه-اعداد

نام فایل : نظریه-اعداد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۸۹ کیلوبایت
نظریه اعداد:بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت Viete، باشه دو مزیریاک Bachet de Meziriac، و بخصوص فرما دوباره مورد توجه قرار گرفت. در قرن هجدهم اویلر و لاگرانژ به قضیه پرداختند و در همین مواقع لوژاندرLegendre (1798)و گاوسGauss (1801) به آن تعبیر علمی بخشیدند. در ۱۸۰۱ گاوس در مقاله Disquisitiones Arithmeticæ حساب نظریه اعداد مدرن را پایه گذاری کرد.چبیشف Chebyshev (1850)…

نظریه-اعداد

نظریه-اعداد

نام فایل : نظریه-اعداد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۳
حجم : ۱۸۹ کیلوبایت
نظریه اعداد:بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت Viete، باشه دو مزیریاک Bachet de Meziriac، و بخصوص فرما دوباره مورد توجه قرار گرفت. در قرن هجدهم اویلر و لاگرانژ به قضیه پرداختند و در همین مواقع لوژاندرLegendre (1798)و گاوسGauss (1801) به آن تعبیر علمی بخشیدند. در ۱۸۰۱ گاوس در مقاله Disquisitiones Arithmeticæ حساب نظریه اعداد مدرن را پایه گذاری کرد.چبیشف Chebyshev (1850)…

سایر رشته های فنی مهندسی