نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نام فایل : نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸
حجم : ۱۴۸ کیلوبایت
نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانوادهاز نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.فضای خصوصی و فضای عمومی به دو…

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نام فایل : نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸
حجم : ۱۴۸ کیلوبایت
نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانوادهاز نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.فضای خصوصی و فضای عمومی به دو…

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده

نام فایل : نظرگاه‌های-فمینیستی-درباره‌ی-تولید-مثل-و-خانواده
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸
حجم : ۱۴۸ کیلوبایت
نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانوادهاز نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.فضای خصوصی و فضای عمومی به دو…

سایر رشته های فنی مهندسی