نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نام فایل : نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۱۱۴ کیلوبایت
نظریه ویلسون وایتبه نظر او برای اینکه مدیریت علم به حساب آید باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی های علمی هموار می سازد.نظریه جی فوسترمدیریت عبارت است از اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم و سازمانی و اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور. این تعریف در سال ۱۹۶۲ انجام گرفت.نظریه داتلیمدیریت فرایندی است که به وسیله آن فعالتی…

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نام فایل : نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۱۱۴ کیلوبایت
نظریه ویلسون وایتبه نظر او برای اینکه مدیریت علم به حساب آید باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی های علمی هموار می سازد.نظریه جی فوسترمدیریت عبارت است از اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم و سازمانی و اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور. این تعریف در سال ۱۹۶۲ انجام گرفت.نظریه داتلیمدیریت فرایندی است که به وسیله آن فعالتی…

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت

نام فایل : نظریه-بزرگان-در-مورد-مدیریت
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۱۱۴ کیلوبایت
نظریه ویلسون وایتبه نظر او برای اینکه مدیریت علم به حساب آید باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی های علمی هموار می سازد.نظریه جی فوسترمدیریت عبارت است از اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم و سازمانی و اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور. این تعریف در سال ۱۹۶۲ انجام گرفت.نظریه داتلیمدیریت فرایندی است که به وسیله آن فعالتی…

سایر رشته های فنی مهندسی