نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-60-ص

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص

نام فایل : نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۷
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
نظریه‌ سازمان‌های‌ یادگیرنده‌ Learning Organizations Theoryفهرست‌ مطالب‌ مقدمه‌تعاریف‌انواع‌ یادگیری‌زمینه‌های‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌کشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌کننده‌نقشهای‌ جدیدرهبر به‌ عنوان‌ طراح‌رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌رهبر به‌ عنوان‌…

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-60-ص

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص

نام فایل : نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۷
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
نظریه‌ سازمان‌های‌ یادگیرنده‌ Learning Organizations Theoryفهرست‌ مطالب‌ مقدمه‌تعاریف‌انواع‌ یادگیری‌زمینه‌های‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌کشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌کننده‌نقشهای‌ جدیدرهبر به‌ عنوان‌ طراح‌رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌رهبر به‌ عنوان‌…

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-60-ص

نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص

نام فایل : نظریه-سازمانهای-یادگیرنده-۶۰-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۷
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
نظریه‌ سازمان‌های‌ یادگیرنده‌ Learning Organizations Theoryفهرست‌ مطالب‌ مقدمه‌تعاریف‌انواع‌ یادگیری‌زمینه‌های‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌کشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌کننده‌نقشهای‌ جدیدرهبر به‌ عنوان‌ طراح‌رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌رهبر به‌ عنوان‌…

سایر رشته های فنی مهندسی