نظریه-کوانتوم

شناسه محصول: 4d91eea69fd8 دسته:

توضیحات

نظریه-کوانتوم

نظریه-کوانتوم

نظریه-کوانتوم

نام فایل : نظریه-کوانتوم
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۱۶۱ کیلوبایت
مقدمه     جی . رابرت . اوپنهایمر در کتاب علم و فرزانگی در رابطه با سرگذشت کوانتوم چنین می گوید : « شاید هرگز تمامی تاریخ این حادثه روایت نشود . برای عرضه کردن آن هنری به آن اندازه توانا لازم است که برای روایت کردن سرگذشت اودیپوس یا کرامول ضرورت داشته است ، ولی این حادثه در قلمروی چندان دور از تجربه های روزانه ی ما صورت پذیرفته است که کم تر احتمال آن می رود که…

نظریه-کوانتوم

نظریه-کوانتوم

نام فایل : نظریه-کوانتوم
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۱۶۱ کیلوبایت
مقدمه     جی . رابرت . اوپنهایمر در کتاب علم و فرزانگی در رابطه با سرگذشت کوانتوم چنین می گوید : « شاید هرگز تمامی تاریخ این حادثه روایت نشود . برای عرضه کردن آن هنری به آن اندازه توانا لازم است که برای روایت کردن سرگذشت اودیپوس یا کرامول ضرورت داشته است ، ولی این حادثه در قلمروی چندان دور از تجربه های روزانه ی ما صورت پذیرفته است که کم تر احتمال آن می رود که…

نظریه-کوانتوم

نظریه-کوانتوم

نام فایل : نظریه-کوانتوم
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۱۶۱ کیلوبایت
مقدمه     جی . رابرت . اوپنهایمر در کتاب علم و فرزانگی در رابطه با سرگذشت کوانتوم چنین می گوید : « شاید هرگز تمامی تاریخ این حادثه روایت نشود . برای عرضه کردن آن هنری به آن اندازه توانا لازم است که برای روایت کردن سرگذشت اودیپوس یا کرامول ضرورت داشته است ، ولی این حادثه در قلمروی چندان دور از تجربه های روزانه ی ما صورت پذیرفته است که کم تر احتمال آن می رود که…

سایر رشته های فنی مهندسی