نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

شناسه محصول: ef485a96400c دسته:

توضیحات

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نام فایل : نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۹۶ کیلوبایت
تشخیص نفوذهای غیر عادی – anomaly در بستر شبکه با تشخیص outlier – یک انحراف کامل از مفهوم هایی که از قبل بررسی نشده اندچکیده :تشخیص ناهنجاری (anomaly) موضوعی حیاتی در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه است (NIDS) – Network Intrusion Detection Systems . بسیاری از NIDS های مبتنی بر ناهنجاری «الگوریتمهای پیش نظارت شده » – Unsupervised Algorithm را بکار می گیرند که میزان کارایی این الگوریتمها بسیار وابسته به…

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نام فایل : نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۹۶ کیلوبایت
تشخیص نفوذهای غیر عادی – anomaly در بستر شبکه با تشخیص outlier – یک انحراف کامل از مفهوم هایی که از قبل بررسی نشده اندچکیده :تشخیص ناهنجاری (anomaly) موضوعی حیاتی در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه است (NIDS) – Network Intrusion Detection Systems . بسیاری از NIDS های مبتنی بر ناهنجاری «الگوریتمهای پیش نظارت شده » – Unsupervised Algorithm را بکار می گیرند که میزان کارایی این الگوریتمها بسیار وابسته به…

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه

نام فایل : نفوذ-غیر-عادی-در-شبکه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۹۶ کیلوبایت
تشخیص نفوذهای غیر عادی – anomaly در بستر شبکه با تشخیص outlier – یک انحراف کامل از مفهوم هایی که از قبل بررسی نشده اندچکیده :تشخیص ناهنجاری (anomaly) موضوعی حیاتی در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه است (NIDS) – Network Intrusion Detection Systems . بسیاری از NIDS های مبتنی بر ناهنجاری «الگوریتمهای پیش نظارت شده » – Unsupervised Algorithm را بکار می گیرند که میزان کارایی این الگوریتمها بسیار وابسته به…

سایر رشته های فنی مهندسی