نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کار آفرینیکارآفريني یکی از خصیصه‌های مديريتي است که نماد و علامت اصلی آن توجه به محیط پیرامون و استفاده از آن در جهت نیل به اهداف خود نظیر منابع، استفاده از منابع جديد، استفاده از روش‌های جديدي براي ترکيب منابع، کاوش و جستجو، کشف و شناسايي و پيگيري فرصت‌ها می‌باشد. براي اينکه يک کارآفرين بتواند فرصتي را دنبال و از آن بهره‌برداری و کسب‌وکاری را ایجاد کند ابتدا بايد آن فرصت را درک و شناسايي کند. درواقع فرصت و شناسايي فرصت از مهم‌ترین عواملي است که در فعالیت‌های کارآفرينانه وجود دارد و درک بهتر آن به‌خصوص براي کارآفرينان بالقوه می‌تواند بسيار مفيد باشد. هدف اين مقاله نيز فراهم کردن بصيرت درباره پديده شناسايي فرصت در فعالیت‌های کارآفرينانه است. در اين مقاله که به بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی پرداخته است، با استفاده از مفاهيم به تبيين مفهوم کارآفريني و همچنین به‌مرور ادبیات تحقیق در مورد شناسايي فرصت‌های کارآفرینی پرداخته‌شده است. بررسی و تحلیل انواع مدل‌های نظری شناخت، کشف و خلق فرصت ازنق …