نقش پلیس بین‌الملل در جهت پیشگیری از بروز جنایات سازمان‌یافته فراملی


در قرن بیست و یکم جنایات سازمان‌یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به‌خصوص بشریت به شمار می ‌ آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به‌عنوان یکی از معضلات اصلی، دولت‌ها و سازمان‌های بین ‌ المللی ذی‌ربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت مبارزه با این‌گونه جنایات، تصویب “کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملی” معروف به کنوانسیون پالرمو توسط سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2000 میلادی می‌باشد که نمود تعامل مناسب تابعان حقوق بین‌الملل در این حوزه است. دراین‌بین نقش پلیس و به‌خصوص پلیس بین‌الملل INTERPOL) ( در راستای حفظ امنیت و مبارزه با شکل‌گیری و توسعه این نوع جنایات، اهمیت بسزایی دارد. فرمت: ورد تعداد صفحات: 15 …