نمونه تفسیر تست tat – نمونه اجرا شده تست tat

شناسه محصول: 83e350347a1c دسته: برچسب:

توضیحات

نمونه تفسیر تست tat – نمونه اجرا شده تست tat

نمونه تفسیر تست tat - نمونه اجرا شده تست tat

نمونه تفسیر تست tat – نمونه اجرا شده تست tat

نمونه اجرا شده آزمون tat
دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
کارت ۶BM
داستان:
در اینجا عکس یک مادر و پسر را می بینم. چهره پسر مشخص است که با پدر و مادرش دعوا کرده است. مادرش به او می گوید که در کارها به پدرش کمک کند. ولی پسر از کار پدرش خوشش نمی آید و به دنبال کاری می رود که دوستانش به او پیشنهاد داده اند و با آنها شریک می شود. چند سال بعد دوستانش سر او کلاه میگذارند و او گشیمان میشود که چرا به حرف…

نمونه تفسیر تست tat - نمونه اجرا شده تست tat

نمونه تفسیر تست tat – نمونه اجرا شده تست tat

نمونه اجرا شده آزمون tat
دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
کارت ۶BM
داستان:
در اینجا عکس یک مادر و پسر را می بینم. چهره پسر مشخص است که با پدر و مادرش دعوا کرده است. مادرش به او می گوید که در کارها به پدرش کمک کند. ولی پسر از کار پدرش خوشش نمی آید و به دنبال کاری می رود که دوستانش به او پیشنهاد داده اند و با آنها شریک می شود. چند سال بعد دوستانش سر او کلاه میگذارند و او گشیمان میشود که چرا به حرف…

نمونه تفسیر تست tat - نمونه اجرا شده تست tat

نمونه تفسیر تست tat – نمونه اجرا شده تست tat

نمونه اجرا شده آزمون tat
دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
کارت ۶BM
داستان:
در اینجا عکس یک مادر و پسر را می بینم. چهره پسر مشخص است که با پدر و مادرش دعوا کرده است. مادرش به او می گوید که در کارها به پدرش کمک کند. ولی پسر از کار پدرش خوشش نمی آید و به دنبال کاری می رود که دوستانش به او پیشنهاد داده اند و با آنها شریک می شود. چند سال بعد دوستانش سر او کلاه میگذارند و او گشیمان میشود که چرا به حرف…

روان شناسی

نمونه اجرا شده تست tat,نمونه ای از تفسیر