نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال 1 دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات آمار و احتمال 1 پيام نور

عنوان درس: آمار و احتمال 1

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ پیام نور

عنوان درس: آمار و احتمال ۱

کد درس: ۱۱۱۷۰۲۰ – ۱۱۱۷۰۷۷

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضی (کاربردی) ، ریاضی (محض) ۱۱۱۷۰۲۰ – ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۷۰۷۷

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال ۱ دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان