نمونه سوالات آنالیز عددی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آناليز عددي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات آناليز عددي پيام نور

عنوان درس: آناليز عددي ، آناليز عددي 1 ، مباني آناليز عددي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات آنالیز عددی پیام نور

عنوان درس: آنالیز عددی ، آنالیز عددی ۱ ، مبانی آنالیز عددی

کد درس: ۱۱۱۱۰۴۳ – ۱۱۱۱۰۸۹ – ۱۱۱۱۱۰۶ – ۱۱۱۱۲۹۱ – ۱۱۱۱۳۲۳

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضی (کاربردی) ، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۴۳ – ، آمار ۱۱۱۱۰۸۹ – ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۱۱۰۶ – ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۹۱ – علوم کامپیوتر ، ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) ، ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) ، ریاضیات و کاربردها ، آمار و کاربردها ۱۱۱۱۳۲۳

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد

نمونه سوالات آنالیز عددی پیام نور

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات آنالیز عددی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان