نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اصول سيستمهاي كامپيوتري دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات اصول سيستمهاي كامپيوتري پيام نور

عنوان درس: اصول سيستمهاي كامپيوتري

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری پیام نور

عنوان درس: اصول سیستمهای کامپیوتری

کد درس: ۱۱۱۵۱۶۳

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۶۳

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان