نمونه سوالات انتقال داده‌ها پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات انتقال داده‌ها پيام نور

عنوان درس: انتقال داده‌ها

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات انتقال داده‌ها پیام نور

عنوان درس: انتقال داده‌ها

کد درس: ۱۱۱۵۲۰۷

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتری گرایش نرم افزار ، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  ، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۷

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات انتقال داده‌ها پیام نور

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات انتقال داده‌ها دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات انتقال داده پیام نور
  • نمونه سوالات انتقال داده
  • نمونه سوالات انتقال داده با جواب
  • نمونه سوالات انتقال داده فیروزبخت
  • نمونه سوالات انتقال داده تهران جنوب
  • نمونه سوالات انتقال داده ها پیامنور
  • نمونه سوال انتقال داده پیام نور
  • نمونه سوال انتقال داده ها پیام نور
  • نمونه سوال انتقال داده
  • نمونه سوال انتقال داده ها