نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه پیام نور

 

کد درس ۱۲۳۳۰۲۵ رشته های علوم پایه و مهندسی

کد درس ۱۲۳۳۰۳۰ – ۱۲۲۰۵۸۴ رشته های علوم انسانی

 

سال تحصیلی

نیمسال تحصیلی

رشته تحصیلی

پاسخنامه

۹۵-۹۴

دوم

کلیه رشته انسانی

دارد

۹۵-۹۴

دوم

کلیه رشته علوم پایه و مهندسی

دارد

۹۵-۹۴

اول

کلیه رشته انسانی

دارد

۹۵-۹۴

اول

کلیه رشته علوم پایه و مهندسی

دارد

۹۴-۹۳

دوم

کلیه رشته انسانی

دارد

۹۴-۹۳

دوم

کلیه رشته علوم پایه و مهندسی

دارد

۹۴-۹۳

اول

کلیه رشته انسانی

دارد

۹۴-۹۳

اول

کلیه رشته علوم پایه و مهندسی

دارد

۹۳-۹۲

دوم

کلیه رشته انسانی

دارد

۹۳-۹۲

دوم

کلیه رشته علوم پایه و مهندسی

دارد

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

 

 

برای دانلود دیگر نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور روی لینک زیر کلیک کنید

دروس عمومی دانشگاه پیام نور