سوالات بهینه سازی غیرخطی

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات بهينه سازي غيرخطي دانشگاه پيام نور

نمونه سوالات بهينه سازي غيرخطي پيام نور

عنوان درس: بهينه سازي غيرخطي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیرخطی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات بهینه سازی غیرخطی پیام نور

عنوان درس: بهینه سازی غیرخطی

کد درس: ۱۱۱۱۴۰۱

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) ، آمار و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۴۰۱

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات بهینه سازی غیرخطی پیام نور

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیرخطی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیر خطی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیر خطی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیر خطی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیر خطی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات بهینه سازی غیر خطی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات بهینه‌سازی غیرخطی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان