نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات تحليل و طراحي سيستم هايي اطلاعاتي دانشگاه پيام نور

 نمونه سوالات تحليل و طراحي سيستم هايي اطلاعاتي پيام نور

عنوان درس: تحليل و طراحي سيستم هايي اطلاعاتي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی دانشگاه پیام نور

 نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی پیام نور

عنوان درس: تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی

کد درس: ۱۱۱۹۰۰۶

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۰۶

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی پیام نور

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم هایی اطلاعاتی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان